Inför gul onsdag

I morgon väljer vi som utvecklar tv4play att genomföra en lite annorlunda arbetsdag.  Målet är att förbättra och förstå tv4play från ax till limpa. Vi samlas över team-gränser och jagar buggar, sätter upp mätpunkter, slänger gammal kod, administrerar miljön och gör allmänna förbättringar.

Vi kallar det gul onsdag och hoppas dagen kan bli en återkommande aktivitet som för teamen ännu närmare varandra.

Under dagen firar vi också att TV4 är Sveriges populäraste Apple TV-app, före 2 Strike!, SVT, Netflix och HBO Nordic.

 

Bilder och resultat från gul onsdag  publiceras senare.

Hur vi jobbar med Quality of Service (QoS) på TV4 – App & Plattform

Hur kan vi mäta den upplevda kvalitén på videoströmmarna i våra tjänster? Vilka kvalitetsmål ska vi sätta upp? Hur ska vi jobba med att förbättra kvalitén på videoleveransen över alla våra plattformar?

Det var några av de frågor vi ställde oss för ungefär ett år sedan och det resulterade bland annat i att vi skapade en egendefinierad Key Performance Indicator (KPI) som vi kallar för AFS, kort står det för Avbrottsfria Strömmar eller på engelska Absolutely Flawless Streams. Det är ett mått på andelen felfria videouppspelningar som inte berörts av varken avbrott eller för hög buffrings ratio.

Formeln för AFS ser ut på följande sätt:

Med hjälp av ett så kallat QoS verktyg kan vi titta på olika mättal (metrics) som ger oss en uppfattning av hur bra en användarupplevelse har varit. Förutom nyckeltalet AFS så tittar vi även på dessa intressanta mättal som ytterligare ger en bra dimension till hur bra streamingkvalitén varit:

  • Video Start Failures, mäter antal fel vid videouppspelningen. Ett fel rapporteras när en spelare misslyckas att spela upp en video och en felkod visas, det kan antingen bero på connection error eller streaming error.
  • Average Bitrate, visar genomsnittlig bitrate på levererat innehåll.
  • Rebuffering Ratio, är den andel videouppspelning som påverkats av buffring av den totala videouppspelningen. Detta inkluderar inte buffring som förekommer innan den första bildrutan visas och inte heller förfluten tid när en video är i pausläge.
  • Rebuffered Plays, antal uppspelningar som haft en Rebuffering Ratio på 2% eller mer samt att uppspelningen måste ha varat i minst 5 sekunder.
  • Video Startup Time, antalet sekunder mellan start av mätning och att den första bildrutan visas. Reklam räknas inte in.

Vi följer upp dessa nyckel- och mättal på vecko- och månadsbasis både då det gäller den totala trafiken på samtliga plattformar men även hur det ser ut per plattform (iOS, Android, Webb och HTML5) för att kunna identifiera områden att göra förbättringar på.

Vi jämför även våra mätresultat med andra relevanta aktörer i Norden och Europa och vår långsiktiga målsättning är att leverera ännu bättre streaming än våra konkurrenter. Vårt mål framöver är naturligtvis att leverera världsklass.

Vi har en hel del hårt arbete framför oss för att uppnå dessa mål och vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och implementera förbättringsåtgärder för att öka kvalitén på användarupplevelsen och vår streaming.

Hackathon på TV4 – vill du vara med?

Alla tycker om annonser. Alltså alla tycker inte om annonser, men alla har synpunkter och tycker något. De skulle vi vilja ta fasta på. Läs vidare!

Den 12-13 februari kommer vi genomföra ett hackathon med temat ”Annons 2.0”. I Färgfabriken vid Liljeholmen i Stockholm kommer vi samla medarbetare (främst från sälj-, reklamplanering och tekniutvecklingsavdelningen) och några externa partners för att i två dagar hacka och labba.

Vi har ett tema för dagarna men det är brett och rymmer mycket. Eftersom annonser i olika former är en viktig intäktskälla för oss är det många som arbetar med det och från många olika perspektiv. Vi hoppas att dagarna ska ge oss utrymme att tänka nytt och innovera för framtiden.


Färgfabriken, Liljeholmen.

Vi vill prova något (för oss) nytt med de här dagarna: vi vill bjuda in externa team. Har du en idé om hur framtidens annonsering inom rörlig bild ser ut? Irriterar du dig på dagens format och har ett nytt som är bättre för användaren? Nytt sätt att mäta eller interagera med annonsformat? Har du en idé du vill testa? Det vore i så fall kul om du ville vara med.

Vi tänkte ta med två lag (upp till fyra personer per lag). På plats kommer det finnas både utvecklare och medarbetare från säljavdelning som kan supporta. Både digitalt, linjärt och kombinationerna av våra olika kanaler och plattformar är intressanta möjliga ämnen. Inför hackdayen kan vi hjälpa till med teknik-support, API osv. Målet är att konkretisera och visualisera en prototyp och utforska något nytt.

Vår förhoppning är att externa personer med nya, oförstörda ögon och ett tittar/kund/användar-perspektiv kan berika oss och lära oss nytt. För dig kan det också ge unikt perspektiv i hur TV4 arbetar med annonser i rörlig bild i olika kanaler.

Anmäl dig genom att fylla i det här formuläret.

Detaljer: Eventet äger rum den 12-13 februari, Färgfabriken, Stockholm (på ”arbetstid”). Urval sker av Per Åström och Max Hamberg, TV4. Ersättning enligt överenskommelse. Hashtagg för eventet är #tv4hackday.

Skicka in ansökan direkt, urval sker löpande. Frågor? Maila per.astrom@tv4.se.

Hackday i adventstid

I oktober 2013 så samlades app-, webb- och plattformsteamen på konferensanläggningen Sånga Säby för en hackday vilket resulterade i 11 intressanta hack. Sedan dess har vi haft några försök att arrangera mer spontana hackdays men de har saknat lite uppstyrning för att bli riktigt bra.

I december 2014 var det dags igen för en ordentlig hackday. Denna gång kallad Hackday Alfa eftersom vi ville prova en del saker i kringarrangemang inför kommande hackdays som involverar andra avdelningar på TV4.

Hackdagen hölls en fredag med efterföljande presentation på måndagen. Under fredagen bjöds på fika, pizzalunch, Nespresso-kaffe och godis och det hela avslutades med en after work.

När teamen från Teknikutvecklingsavdelningens hackday presenterade sina bidrag på måndagsförmiddagen bjöds det på automatöversatta TV-program, rumssökar-robot och en aldrig sinande ström av julklipp.

Peter Marklund och David Hall inledde med att presentera hur de tagit segmenttestet som finns i Excel-form på intranätet och gjort en webbapplikation av det. På så sätt slipper man öppna Excel för att få reda på vilken av de fem olika typerna man tillhör. Arbetet innefattade att förstå sig på hur uträkningen i Excel-dokumentet gjordes och hjälp gavs av Magnus Hessbo och Morgan Sandström på TNS Sifo. Ni kan alltså ta testet själva genom att följa denna länk.

Under ledordet ”Som SVT Flow fast begripligt” gav teamet ”Julmys med TV4” en kanal med julklipp i en vacker förpackning och ändlös julkänsla. I sitt grundläge får man en jultemad videospelare som visar klipp med jultema i en lång rad. När ett klipp är slut spelas nästa (med en rubrikskylt som visas emellan). Klippen är dessutom taggade så att man kan välja om man vill se mer bakning och mindre ångest. Teamet bakom bestod av de personer som dagligen jobbar med utveckling av TV4 Play så kanske kommer den att finnas ute på webben i någon tappning (inte nödvändigtvis med jultema) snart.

Marika Gartelius, Conny Gustafsson och Ingemar Lundberg (lag Testarna) berättade om hur de utifrån sitt behov av att effektivisera arbetet efter release av nya versioner av Louise arbetat fram en testprocess. I en avvägning mellan bra testtäckning och snabb testning behövs det bl.a. en feedback-loop för att se till att man täcker in tillräckligt mycket så att man fortfarande har ett fungerande system utan att alltför mycket tid går åt att testa saker där sannolikheten för att något ändrats är minimal.

Team l33t (Marcus Norling, Sebastian Holmqvist, Johan Mattsson, Magnus Olsson) utarbetade en lösning för automatöversatta textremsor i program. Undertexterna skickas in i ett publikt API som erbjuder översättning mellan en stor mängd språk. I det demonstrerade exemplet fick 112 poliser på liv och död nytt liv genom att översättas från undertextens svenska till t.ex. ryska.

Peter Hellberg och Sebastian Berggren som utgjorde Lag Silver hade utarbetat en lösning för det ständiga gisslet i huset på Tegeluddsvägen: att hitta till konferensrum. Genom att skicka ett enkelt kommando (/room skåne) i kommunikationsverktyget Slack får man omedelbart svar på var ett visst konferensrum ligger och dessutom med läget utritat på en karta. Det mesta arbetet gick ut på att markera positionerna för var och ett av konferensrummen på planskisserna. De hade också velat ha med de gamla namnen på konferensrummen men hittade inget material att utgå ifrån.

Purre Persson och Carl Pehrson presenterade sitt projekt OnAir som de och Erik Fehrm jobbat på. De använder sig av de meddelanden som automationen på Ericsson skickar ut alldeles omedelbart efter att en händelse inträffar i någon av våra kanaler (t.ex. att ett program börjar eller en viss reklamfilm visas). Dessa meddelanden har funnits ett tag men det har inte kommit till praktisk användning. I projektet som visades tog de hand om information och skickade vidare till en enkel webbapp som visade kanallogga och meddelandets innehåll. Ett tänkt användningsområde för dessa meddelanden är att meddela operatörer som Telia när ett program verkligen börjat så att deras inspelningar och restartfunktioner börjar när programmet börjar på riktigt.

De flesta av deltagarna i denna första av stora hackdays gav gott betyg även om de tyckte att de blivit störda lite för mycket av andra arbetsuppgifter under fredagen och önskat att de istället suttit någon annanstans där de lättare kunnat koncentrera sig och sitta ostört.

Nästa hackday är planerad till början av februari och då kommer den även innefatta säljare och reklamplanerare.

TV4 Tech | Linnéa Löfdahl, Erik Midander (TV4): Chromecast – hur svårt kan det vara?

Chromecaststöd har varit efterfrågat bland TV4:s tittare det senaste året. Först under hösten 2014 kom utvecklingen igång. Linnéa och Erik tog under vår meetup TV4 Tech upp fallgropar i utvecklingen av stöd för en videotjänst i hårdvara som Googles Chromecast.

Linnéa Löfdahl är konsult på Agical och arbetar för TV4 med videotjänster på hårdvara som Chromecast.

Erik Midander är konsult på Valtech och arbetar för TV4 med Android-appar som TV4 Play och Fotbollskanalen.