Teknikutvecklingen 2014 och framåt

Vid årsskiftet organiserade vi om på TV4. Det finns mycket information om det på TV4-Gruppens hemsida om du vill läsa mer, men i korthet så syftar förändringarna till att anpassa TV4 till de förändringar som sker i TV-branschen just nu. Som en del av detta läggs affärsområdet “Digitala medier” ner. Det kan ju låta lite motsägelsefullt att satsa mer på digitalisering med att lägga ner avdelningarna som fokuserat på just det men syftet är att “det digitala” inte ska vara en angelägenhet för en enskild avdelning utan hela företaget ska ha det som fokus.

Vår avdelning som just hette “Teknik Digitala medier” har därför bytt namn till det mer beskrivande “App och Webb”. Det är ingen skillnad i vårt uppdrag före eller efter omorganisationen. Det som däremot påverkar oss lite är att det finns en ny avdelning som heter Produkt där produktägare (som vi arbetar mycket och nära med) är organiserade. De kommer ta större ansvar för att driva den utveckling som sker inom TV4, både i digitala kanaler och interna system.

I veckan kommer vi lägga ut en några nya tjänster till avdelningen App och Webb. Det är totalt fem stycken annonser där vi söker Testledare, iOS-, Android och Ruby-utvecklare. Om du eller någon du känner är intresserad av att jobba med TV4 och våra produkter så är det här ett bra tillfälle.

Uppdatering:

Läs om vår kommentarspolicy