Så funkar videostreaming

Som en fortsättning på vårt tidigare blogginlägg om adaptiv streaming där vi beskrev hur det går till när en videoström spelas upp på TV4 Play och där vi gav några tips på hur du får ner buffringen kommer här en utförligare beskrivning av hela streamingkedjan från inspelning till uppspelning.

Bilden nedan visar de många steg som strömmen måste gå genom innan den når användaren. För enkelhetens skull har vi delat upp dem i tre områden: produktion, distribution och leverans. Vi kan även kalla dem för ”TV4-huset”, ”molnet” respektive ”internet”.

I det första steget produceras programmet, antingen direkt genom en liveinspelning eller genom ett inköpt program. Bild och ljud synkas, sändningen kompletteras med textning, grafik etc, den kodas om till rätt videoformat, ett kopieringsskydd läggs på och slutligen skickas den till en dataserver. Allt detta sker tillsammans med vår partner Ericsson som också finns i TV4-huset.

I det andra steget distribueras videoströmmen genom en molntjänst som i vårt fall tillhandahålls av Akamai. Molnet fungerar på så sätt att programmet sprids till strategiskt utplacerade noder som ligger i nära anslutning till de största internetleverantörerna så att så många användare som möjligt kan nås snabbt. Där ligger videon och väntar på nästa steg.

I det tredje och sista steget levereras videoströmmen först när användaren trycker på Play-knappen i sin videospelare. Man hämtar alltså programmet från den närmaste molnnoden och slipper därmed gå hela vägen till våra servrar. Vilken väg som väljs beror helt och hållet på vilken internetleverantör man är ansluten till samt hur denna är sammankopplad med övriga aktörer på nätet.

För att testa hur bra uppkoppling du har till den närmaste leveransnoden (den gula operatörsrutan på bilden) kan du köra Bredbandskollen. Dock säger den ingenting om vad som händer under resten av vägen till det blå fältet.

Om du är nyfiken på vilken väg videoströmmen levereras till dig genom hela det gula fältet kan du använda programmet traceroute på din dator. I Windows kör du programmet cmd.exe och skriver tracert http://www.tv4play.se i fönstret.

På en Mac-dator öppnar du ett Terminal-fönster och skriver traceroute http://www.tv4play.se efter prompten.

Ju fler steg din dator tar genom internet desto större risk är det att något kan gå fel på vägen. Du kommer även att kunna se om din internetleverantör har en direktkoppling till Akamai (som i exemplet ovan) eller om den måste gå genom en annan operatör.

Som ett paket på posten

Har vi krånglat till det ordentligt för dig? Låt oss i så fall likna videostreaming vid ett postorderföretag. Säg att vårt postorderföretag specialiserat sig på tröjor med snygga tryck som vi har tillverkat (steg 1) och fraktat till ett antal lagerhus strategiskt utplacerade runt om i landet (steg 2). Vår kund är intresserad av en av våra fina tröjor och gör en beställning. Det som händer nu är att tröjan skickas till kunden via Posten till det närmaste ombudet (steg 3) där paketet kan hämtas.

Självklart finns det ett antal saker som kan gå fel. Vid tröjtillverkningen kanske någon har gjort ett feltryck eller så har maskinen gått sönder. Ett lagerhus får av misstag inte några tröjor i storleken XL. Och även om Posten säger att leveransen ska ta 2 – 5 dagar finns det ingen garanti på att tröjan kommer fram innan den där viktiga festen i helgen.

Översatt till videostreaming skulle detta kunna vara att fel program lagts in, att en kodare slutat fungera, att den högsta kvaliteten inte når till molnet vilket gör att en loop på en gammal sekvens spelas upp om och om igen samt att videosegmentet kommer för sent till videospelaren vilket tvingar den till buffring.

Videostreaming funkar alltså på samma sätt som vårt postorderföretag med den stora skillnaden att vi strimlat sönder tröjan i hundratals bitar som vi skickar i små paket var tionde sekund!

Epilog: den traditionella TV:n då?

Minns du bilden längst upp med de tre stegen produktion, distribution och leverans? Skrolla upp och begrunda den en stund och jämför den sedan med bilden nedan som representerar den vanliga TV-rutan.

Som du säkert insett skiljer sig bilderna ganska mycket. Anledningen är att vi har direktavtal med alla de stora TV-operatörerna och slipper därmed mellanhänder. Om något går fel är det med andra ord antingen vi eller de som kan klandras, men med färre steg blir det också mer sällan fel.

Om videostreaming kan jämföras med ett postorderföretag kan den traditionella TV:n liknas vid morgontidningen på hallgolvet. Du behöver inte beställa den varje dag och du behöver aldrig vänta på den; den bara ligger där lagom tills du vaknar. Vi är inte riktigt där än med våra tröjor men när tillräckligt många beställer sina klädesplagg över nätet kommer vi garanterat att hitta nya och effektivare sätt att leverera dem direkt till din dörr!

Läs om vår kommentarspolicy