Så funkar adaptiv streaming

Ibland får vi frågor om varför det sker en fördröjning jämfört med TV-rutan när man tittar på en livesändning på TV4 Play. Förutom den fördröjning som internet medför är den största bidragande faktorn något som kallas adaptiv streaming.

Adaptiv streaming är en teknik som anpassar bild- och ljudkvaliteten efter användarens datorkapacitet och uppkopplingshastighet. Fördelen är att användaren alltid får den högsta kvalitet som utrustningen klarar av utan att behöva tänka på att justera nivån. TV4 använder adaptiv streaming både på datorer genom Adobes HDS och på mobila enheter genom Apples HLS.

När man startar en adaptiv ström kan man först uppleva en låg kvalitet. Om datorn eller enheten känner att den hinner hämta hem en högre kvalitet kommer den att göra det. Denna kontroll görs därefter under hela uppspelningen och om den skulle uppleva att det sker en nätverksöverbelastning kommer nästa segment att bestå av en lägre kvalitet.

Hos oss kodas allt videomaterial i segment om tio sekunder. Redan där får man en fördröjning på tio sekunder eftersom man måste vänta in produktionen av segmentet innan det kan skickas till användaren. Utöver detta segment behöver användaren ytterligare två segment för att inte riskera att det buffrar i väntan på nästkommande segment. Sammanlagt innebär detta att 30 sekunder av liveinspelningen måste finnas tillgänglig innan den kan skickas till användaren.

Varför ändras kvaliteten?

Nedan följer tre exempel på valet av kvalitet när nästa segment ska hämtas hem. I alla tre fallen har tre segment redan spelats in – A, B och C – varav de två första är hämtade (gröna). Medan vi spelar upp segment A hämtar vi hem segment C (gult). För enkelhetens skull säger vi att kvaliteten på segment D (rött) bedöms utefter hur snabbt vi hämtar hem segment C (i själva verket tas hänsyn även till tidigare segment).

I fall 1 gick det snabbare än tio sekunder att hämta segment C. Därför väljer vi en högre kvalitet på segment D eftersom vi hinner hämta det innan det ska spelas upp.

Högre kvalitet

I fall 2 tog det runt tio sekunder att hämta hem segment C. Därför behåller vi den befintliga kvaliteten även för segment D för att vara på den säkra sidan.

Samma kvalitet

I fall 3 tog det mer än tio sekunder att hämta hem segment C. Därför sänker vi kvaliteten på segment D eftersom vi annars inte hade hunnit hämta det.

I värsta fall hinner vi inte hämta hem segment C innan det är dags att spela upp det. I det senaste exemplet ovan hade vi endast fem sekunder tillgodo. Om vi inte hinner kommer videospelaren att buffra tills segment C är färdighämtat. Därefter kommer segment D att bestå av en låg kvalitet tills vi är ikapp igen.

Varför buffrar det?

En orsak till att det buffrar kan vara att det sker en hög belastning på datorn (flera andra processer är igång samtidigt) vilket gör att videospelaren inte hinner avkoda det senaste segmentet. Exempel på bakomliggande processer kan vara en Skype-chat eller att man håller på att tanka hem en stor fil. Tipset här är att stänga ner alla program som kan störa videospelaren.

En annan orsak kan vara att det sker en tillfällig överbelastning på nätet. Detta har ingenting med hur hög bandbredd man har utan beror helt och hållet på hur internet är uppbyggt. Precis som all annan trafik skickas segmenten genom olika vägar och ibland stöter man på ett väghinder. Säkert har alla någon gång upplevt att en webbsida tar ovanligt lång tid att ladda; när man sedan provar igen går det snabbare. Här är det samma princip som gäller med skillnaden att vi har ett väldigt snävt tidsfönster att förhålla oss till innan vi upplever ett hack i videouppspelningen.

Tyvärr har vi begränsade möjligheter att förebygga nätverksöverbelastning, framför allt i mobila nät. Det man kan göra är att se över sin bredbandsutrustning (modem, router, etc.) eller att försöka stanna kvar på en plats som har bra täckning. Internet var inte uppbyggt med hänsyn till direkt dataöverföring och även om teknikens utveckling har möjliggjort detta är vi fortfarande inte framme vid en helt buffringsfri TV-upplevelse över nätet.

Läs om vår kommentarspolicy