En kedja utan några svaga länkar

Idag medverkade TV4 på en heldagsmässa arrangerad av forskningsprojekten EFRAIM och SAIL där vi pratade om videostreaming och vilka utmaningar och möjligheter vi ser inom området.

Streamad video till datorer och mobila enheter är ett snabbt växande område i Norden och TV4-Gruppen har länge varit en bidragande faktor till detta genom bland annat TV4 Play, C Sports och nu senast Filmnet som lanserades i höstas. De utmaningar som branschen ser är att det inte alltid finns standarder inom den bakomliggande tekniken. Samtidigt har vi ingen möjlighet att kontrollera hela kedjan från publiceringen till slutanvändaren. Det är därför viktigt att samarbeta med distributörer och operatörer för att hitta nya sätt att leverera högkvalitativt material till våra tittare.

Vi ser en ökad användning av mobila enheter och även livesändningarna blir allt mer populära vilka ställer helt andra krav på kvaliteten jämfört med traditionella on-demand-tjänster. Man förväntar sig exempelvis att videon startar omedelbart och att det inte sker någon fördröjning jämfört med den linjära TV:n i vardagsrummet. Detta i kontrast till video-on-demand där bitraten är viktigast.

De frågor som diskuterades under dagen var bland annat hur vi skulle kunna samarbeta med alla parter i värdekedjan i syfte att förbättra den användarupplevda kvaliteten. Hade det inte varit underbart om vi direkt hade kunnat svara på var flaskhalsen ligger när en upprörd tittare hör av sig angående kvalitetsbrister? Vi är inte riktigt där än och det kommer att krävas en djupare dialog med både internetleverantörer och CDN:er.

Idag lever vi i en värld där det endast erbjuds best-effort inom videostreaming eftersom ingen part kan garantera en hög kvalitet hela vägen till användarna. Samtidigt är det få kunder som skulle vara beredda att betala extra för en garanterad kvalitet eftersom man förväntar sig det redan idag. Därför gäller det att hitta metoder som förbättrar kvaliteten utan att affärsmodellen ska behöva lida.

Det finns många utmaningar som EFRAIM-projektet angriper men däri ligger också möjligheterna. Det tvååriga projektet startades i höstas och kan mycket väl komma att bli en viktig plattform i konsortiet att diskutera framtida modeller för mediadistribution som inte bara är kostnadseffektiva utan även gynnar slutanvändarna.

Läs om vår kommentarspolicy