“Det är inget projekt förrän man kan klistra upp det”

Någon sa att om det ska vara ett riktigt projekt behövs det stickers att sätta på datorn. Sagt och gjort – till projektet “Nya TV4.se” (som visats lite här, här och här) finns det nu stickers som ser ut så här:

Stickern innehåller fyra attribut som jag tycker är signifikanta för projektet:

1. TV4
2. TV: Det är video, rörlig bild, klipp etc. som innehållet på sajten kretsar runt.
3. Responsive: Nya TV4.se är responsiv och anpassar sig till besökarens device (mobil, tablet eller PC). “Be like water“. Därför är det lite olika devicer med.
4. Projektet Novak: Det är en utvecklingsfas vi är inne i nu, namnet växte fram från “nya TV4.se” som översatt till latin blir “nova quattuor” vilket är helt ostavbart (pröva!). Därav förkortningen “novak”.

En figur som var bubblare men som inte nådde ända fram var “molnet” som symbol för hur vi försöker lyfta tjänsten från egen fysisk hårdvara.

Upplagan är limiterad, 50 ex.

Läs om vår kommentarspolicy