Rapporter från Nordic Ruby

För ett par veckor sedan arrangerade konsultfirman Elabs årets upplaga av Nordic Ruby, utvecklarkonferensen för programspråket Ruby (som vi använder en hel del för webbplatser på TV4), i Göteborg. Vi hade själva inte möjlighet att närvara men våra vänner Anton Lindqvist (Qvister) och Svante Adermark (Fleecelabs) har bloggat om sina reflektioner från konferensen.

Anton Lindqvist: Nordic Ruby day 1,
day 2

Svante Adermark: Rapport från Nordic Ruby 2011

Läs om vår kommentarspolicy