Optimera Sthlm

Under måndagen 30 maj arrangerade .se (IIS) konferensen Optimera Sthlm som handlar om att optimera webbtjänster.

Patrik Wallström, IIS/.se

Pratade om tidstjuvar som DNS-uppslagningar som pekar ut fel CDN-noder, att man helst ska använda sin operatörs DNS-resolver och visade statistik. För att kontrollera snabbheten på olika DNS-resolvers så rekommenderades namebench. Det stora antalet betrodda rotcertifikat för SSL betonades också.

Magnus Ahlden, Harbourfront

Talade om begränsningar som radiotrafiken ger på mobila webbtjänster. Förenkla, minifiera och cacha. HTML5 är ett stort steg för mobila webben med offline cache. PCapHar för att snoopa telefonens hämtningar. För att en sida ska kunna cachas i mobilen ska den inte vara större än 56 K.


Video © Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2011

Andreas Jonsson, Romab

Surfa FASS eller göra revolution, skäl att vilja kryptera. Hade Anders Carlberg varit här hade han konstaterat hög ironifaktor. Svenska mediesajter dåliga på SSL. TV4 använder Akamai vilket gör det extra dyrt att få till. Även Andreas betonade den stora mängden betrodda utfärdare av rotcertifikat, en del lite väl hårt knutna till totalitära regimer.

Per Buer, Varnish

Inte en cache enligt IETF:s definition. Start 2005/2006. Första fungerande versionen 2.0 kom 2008. Konfigureringen är inte key/value utan mer som programkod. Någon annan än utvecklarna kunde lägga till stöd för att hindra hotlinking i konfigurationen utan det egentligen var förberett. Stöd för cachning av video (över HTTP) utvärderas. 8 Gbps kan levereras från en server. Kommande 3.0-version kommer med stöd för moduler.


Video © Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2011

Tobias Järlund, pappaledig från Aftonbladet

script med document.write är ett problem. Blir en frontend SPOF. Försena laddning, definiera om document.write eller ladda i iframe. Med friendly iframe på samma domän som huvudsidan (branschstandard).

I HTML5 tillkommer attributen srcdoc och seamless till iframe. Inget stöd i webbläsare än.

Michael Sjölin, Guldskeden

Pratar om missar i uppsättningar vid uppskalning. Enskilda länkar i kedjan som är begränsad till 100 Mbit/s.


Video © Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2011

Mikael Berggren, Spotify

Skala genom att köra beprövad teknik, ljug genom att visa gammal data, ta kontroll över din kod (inte webbramverk). Mät för att hitta flaskhalsar. Använd memcache och platta filer. Håll koll på index och frågor. Skapa innehåll i förväg.

Ragnar Lönn, Load impact

Hur får man krascher att bli spektakulära? Är inget svar spektakulärt? Startade Load impact efter att ha tröttnat på kundupplevelsen hos Ticnet. Molntjänster är inte 100 procent tillitliga.


Video © Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2011

Läs om vår kommentarspolicy