Kvalitet innebär förutsägbarhet

Ordet “kvalitet” går att använda som ett mått på förutsägbarhet: är något av god kvalitet så vet du vad du kan förvänta dig (och varje enhet ska leva upp till produktens kvalitetskrav). Att VETA vilken kvalitet man kommer leverera (oavsett om den är hög eller låg) är alltså ett kvalitetsmått i sig själv (även om det är bättre med hög jämn kvalitet än låg jämn kvalitet).

Under 2010 har vi varit väldigt fokuserade på kvalitet. Det är ofta svårt att vara det när man gärna prioriterar att göra någonting “fort” eller “billigt” men vi har gemensamt inom TV4 Digitala Medier insett värdet i att göra saker ordentligt. Det är egentligen ganska enkla frågor att ställa “Är det viktigt att det vi bygger ska fungera bra?” och “Kommer vi använda det vi gör idag även om några år?” osv men väldigt ofta prioriteras ändå tiden högt (och att tiden ska vara kort).

Kvalitetsmedvetenheten innebär bland annat att all kod vi skriver nuförtiden enhetstestas, att vi kör CI (Continous Integration) och att vi mäter mycket. En av de mest tillgängliga mätningarna är Pingdom. Pingdom är ett verktyg för webbsite-övervakning som mäter svarstider genom att regelbundet (1 ggr/minut) ladda ner en sida från olika mätpunkter på internet. Alla tider sparas och kan detaljstuderas eller visas i grafer. Alla våra egna sajter och många konkurrerande håller vi koll på med Pingdom.

Om man tittar på grafen över TV4 Play så ser man tydligt vad kvalitetsarbetet har fört med sig:

Grafen visar nedladdningstiden av förstasidan (endast html) och det röda strecket är lanseringen av den nya versionen vi släppte i oktober. En besökare på nya sajten upplever en betydligt jämnare (och högre) kvalitet än vad samma besökare gjorde på den förra versionen, även om vi har haft fler besökare, högre trafiktoppar och fler live-sändningar under andra hälften.

Läs om vår kommentarspolicy