Apropå interface

I ett inlägg om myndigheter ska släppa data fritt lanserade Tomas Wennström i sin presentation uttydningen “ap-enkelt interface” för förkortningen API. Myndigheter, företag och organisationer bör alla fundera vad deras kärnverksamhet egentligen är och vad som gagnar den bäst. Det är ingen hemlighet att TV4-Gruppen har som mål att få intäkter från reklam och betal-tv-avgifter. Därför är det inget främmande att man ska kunna ta del av TV4:s program även på andra sätt än i TV-kanalerna och på våra egna sajter, så länge vi antingen får visa reklam eller ta betalt av tittarna. Idag kan man t.ex. se TV4 Play i digital-TV-operatörernas boxar och nästa TV du köper kommer antagligen komma med TV4 Play inbyggt.

Integrationen mot andra tjänsteleverantörer har hittills varierat från partner till partner vilket gjort att det varit ganska kostsamt att integrera. När vi skulle utveckla nya versionen av TV4 Play och det blev aktuellt att göra saker ordentligt föddes tanken på att dela upp tjänsten i två delar: de befintliga systemen för hantering av videor och redaktionell hantering av metadata behölls men till skillnad mot tidigare så blev kopplingen till presentationslagret lösare. Från att tidigare använt Polopoly för redigering och lagring av metadata såväl som presentation av webbplatsen så ligger nu presentationen löst i en egen webbapp som hämtar informationen från ett API. Men inte bara webbappen utan även iPhone-, iPad- och Android-appar använder samma API. Uppkommer ett behov av viss data för någon så är det stor chans att det är till nytta även för andra appar och man har sparat tid och kraft.

Tanken har hela tiden varit att öppna upp detta API. Än är vi dock i en situation där API:t ändrats lite väl ofta och varit lite väl instabilt för att våga släppa information. För har man väl en gång lanserat en funktion i ett API så är det svårt att göra ändringar eller ta bort den utan erbjuda alternativa sätt att åstadkomma samma sak eller åtminstone ha varslat långt innan. Med tanke på att vi fortfarande arbetar febrilt med nyutveckling på de centrala delarna i plattformarna så ligger ett släpp fortfarande några månader bort.

Ett smakprov på vad man kan göra av API:t kan jag dock ge. Med lite PHP-kod, vårt API (kallat API4) och Facebooks gamla API har jag skapat flikar med videoklipp för en rad olika fanpages för TV4-program. Senast i raden var den för Sportens Kanon och kalkon (att senaste veckans inslag saknas visar på vikten av att ha ordentligt metadata i tjänsten, i det här fallet så finns det senaste klippet i Play men ligger under en annan kategori än den väntade).

Ett annat exempel på användning av API:t är en WordPress-plugin som är en vidareutveckling på Bambuser-postningspluginen som istället för att bevaka en Bambuser-kanal håller koll på en sökning i API4 och automatpublicerar ett inlägg. På min privata blogg publiceras automatiskt ett nytt inlägg när det kommer en video som innehåller namnet “Jardenberg”. Eftersom Joakim Jardenberg dyker upp som expert i Nyhetsmorgon emellanåt var det bara en tidsfråga innan det skulle hända. För en månad sedan hände det, Joakim deltog i en diskussion med anledning av Wikileaks och vips var inlägget där med inbäddat videoklipp.

Läs om vår kommentarspolicy